Responsive image

Samhällsansvar

Socialt ansvarstagande

Vi på Mainpipe vill ge något till samhället där vi lever och verkar. Samhällsansvar har alltid varit en del av vår företagskultur och vi är måna om att alla ska ha samma möjligheter i livet.

Responsive image   I år har vi bestämt oss för att bidra till forskningen av barncancer och givit en gåva till Barncancerfonden. Om ett barn blir svårt sjukt förändras allt, vi ser gärna att vi kan bidra till att underlätta för sjuka barn och stötta deras familjer. Gör som oss skänk en gåva till barncancerfonden Eftersom vi även ser vikten av barns aktivitet tillsammans har Mainpipe har även bidragit med matchkläder och sponsring av ett par olika idrottsklubbar på ungdomsnivå.


Miljömässigt ansvarstagande

Mainpipe har som mål att agera på ett sätt som är långsiktigt och hållbart ur miljösynpunkt. Vi har satt upp en miljöplan som vi gärna presenterar för våra kunder. Vi strävar efter en miljö med rent vatten, ren luft och minimala energiförluster.

Responsive image  I år har vi bestämt oss för att bidra med en gåva till världsnaturfonden, WWF, som vi tycker gör ett bra arbete. Gör som oss skänk en gåva till WWF