Responsive image

Kunder och samarbetspartners

Vi har bra relationer med ett antal likasinnade bolag och konsulter. Bland annat har vi tillsammans med Kvadrat, KnowIT, Acando, Keyman, Athega och B3IT skapat affärsrelationer och skrivit gemensamma kontrakt.

Bank och finans

Vi har under ett flertal år, från grunden, designat och utvecklat banksystem. Ett modernt .Net- och SQL Server-baserat system med full automatisering och total integration med övriga stora banksystem. Vi har även kompetens av förvaltning och vidareutveckling av factoringsystem.

Flyg och hotell

Stor erfarenhet av flera områden inom flyg och hotellbranschen, exempelvis hotellkontraktering, groundhandling (check-in, boarding, bagagehantering), globalt säljstödsystem, bokningssystem, portalutveckling, beslutsstöd. Mycket bra kunskaper inom SQL Server-databaser, Microsoftutveckling och webb. Här hjälpte vi kunden med mycket transaktionsintensiva system med stora datamängder.

Lotteri och spel

Stor erfarenhet av ett brett spektrum av olika speloperatörer, både statliga och privata. Utvecklingen sker i små och flexibla organisationer med snabba kravförändringar med hjälp av Scrum-modellen. I arbetet har också förvaltning och drift av bland annat poker-, sport- och lotterisystem ingått.

Energi

Mainpipe har under alla år designat och utvecklat webbaserade kundsystem för nordiska elmarknadens aktörer. Vi har skrivit ett statligt ramavtal och har idag förvaltningsansvar.

Pension och försäkring

Vi medverkar i utvecklingsteam samt bistår med databasexpertis i ett flertal större projekt för att modernisera kundernas systemparker. Vi bistår även med testledarkometens inom stor statlig myndighet.

Detaljhandel

Vi har erfarenhet från en av världens största retailföretag där vi bidrar med systemarkitektur och systemutveckling. Vi har även bidragit med stor kompetens inom databaser och Data Warehouse.